Do ulic vyrazili koledníci

Do ulic vyrazili koledníci

Již posedmnácté vyrazí do ulic charitní tříkráloví koledníci. První polovinu ledna, od 1. do 15. ledna, se budeme v ulicích a u dveří potkávat s charitními tříkrálovými koledníčky, kteří budou roznášet novoroční požehnání do našich domovů a vybírat finanční prostředky na pomoc potřebným a rozvoj charitního díla.

„V loňském roce se do koledování Tříkrálové sbírky v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku zapojilo více než dva a půl tisíce kolednických skupinek, kterým se povedlo vykoledovat bezmála 15 mil. korun., které pomohly seniorům, stejně jako ohroženým dětem a lidem v tísni“ sděluje koordinátor sbírky při Diecézní charitě ostravsko-opavské Martin Hořínek a dodává: „Podle informací, které máme, by letos mělo skupinek vyrazit ještě o trošku více.“ 

Skupinky koledníků tvoří převážně děti převlečené za biblické tři krále. Skupina koledníků má vždy vedoucího, který je starší patnácti let a je vybaven průkazkou (plnou mocí) vystavenou Charitou. Údaje z průkazu se musí shodovat s údaji uvedenými na jeho průkazu totožnosti. Dárci by si měli dávat pozor na pečlivě zapečetěné kasičky, do kterých vhazují své dary. Tříkrálová kasička je opatřená nálepkou Charity Česká republika a zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem.  Finanční prostředky využijí Charity na své záměry, které byly předem schváleny Tříkrálovou komisí. Jejich seznam je k dispozici mimo jiné na našich webových stránkách zde.

„Děkujeme všem dárcům za jejich štědré a milé přijetí koledníků a všem koledníkům za jejich podporu a pomoc, bez níž byla sbírka nemyslitelná.“ uzavírá Hořínek s tím, že definitivní výsledky koledování v ostravsko-opavské diecézi budou známy na začátku února, průběžné výsledky bude možné na webových stránkách již v průběhu ledna

Související galerie

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1