Poradenské a informační centrum se i nadále bude zabývat insolvencí

Na základě novelizace insolvenčního zákona, který vejde v platnost k 1. 7. 2017, podniká Poradenské a informační cetrum DCHOO nutné kroky k tomu, aby jeho zaměsntnaci mohli klientům i nadále poskytovat služby v oblasti sepisování insolvenčních návrhů spojených s návrhy na oddlužení.

S novelou zákona mohou tyto návrhy sepisovat pouze tyto subjekty: exekutor, insolvenční správce, advokát, notář nebo akreditované neziskové organizace. Akreditované neziskové organizace zpracovávají takový návrh pro klienta zdarma, ostatní jmenovaní si účtují odměnu za sepis a podání návrhu ve výši jednotného tarifu, a to 4.000 Kč bez DPH u jednotlivce a 6.000Kč bez DPH u společného oddlužení manželů.

Za podstatnou změnu považujeme také to, že už dlužník sám za sebe nebude podávat návrh u krajského soudu, ale podání bude možné pouze elektronickou formou pod záštitou zpracovatele.

S novelou zákona také částečně skončila hrozba konkurzu při neschválení insolvenčního návrhu. Ten bude nařízen pouze ve specifických případech, které jsou definované v § 405 odstavec 2. Výhodou je možná kombinace splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, což doposud bylo možné pouze výjimečně a co pomůže urychlit řešení závazku dlužníka vůči věřitelům.

O dalších nastávajících změnách se dočtete na webových stránkách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-64,  naleznete odkaz na plnou verzi zákona platnou od 1. 7. 2017.

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1