Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín

Diecézní charita ostravsko - opavská vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín 

Diecézní charita ostravsko-opavská

se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava

vyhlašuje

výběrové řízení na funkci

ŘEDITEL/KA CHARITY HLUČÍN

Kvalifikační předpoklady:        

 • Vysokoškolské vzdělání (sociálního či ekonomického směru výhodou)
 • Praxe v řízení lidí
 • Základní znalost sociálního učení Katolické církve a sociální problematiky
 • Zkušenosti s realizací projektů, čerpáním dotací a grantů
 • Řidičský průkaz sk. B

Osobnostní předpoklady:

 • Morální bezúhonnost
 • Schopnost vést druhé
 • Komunikativnost a smysl pro odpovědnost
 • Sociální cítění a empatie
 • Respektování křesťanského pohledu na svět a na člověka

K písemné přihlášce je nutno doložit:

 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
 • Kopii vysvědčení či diplomu o dosažení nejvyššího vzdělání
 • Hlavní koncepční teze ve vztahu k rozvoji Charity Hlučín (1 – 2 strany)
 • Strukturovaný životopis (musí obsahovat přehled dosavadní praxe)

Přihlášku s přílohami je nutno doručit nejpozději do 15. 3. 2017 na adresu:
Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, 702 00  Ostrava
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – neotvírat!“

Mgr. Lukáš Curylo, v.r.
Ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1