Kontrasty Ukrajiny: přednáška o Ukrajině, humanitární a rozvojové činnosti

Kontrasty Ukrajiny: přednáška o Ukrajině, humanitární a rozvojové činnosti

Vážení přátelé a příznivci charitního díla, 

srdečně Vás zveme na přednášku věnovanou Ukrajině a činnosti Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské v této zemi.

Již tento pátek, 15. března, od 18:45 v knihovně kostela sv. Anny v Havířově.

Těšíme se na Vás!

Místo: Knihovna kostela sv. Anny v Havířově
Termín: 15. 3. 2019, 18:45
Kategorie: Beseda, Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost

Seznamte se blíže s Ukrajinou, zemí mnoha kontrastů a přijďte si rozšířit obzory
a zbourat stereotypy, které mohou stále převládat

Zakarpatská oblast je jednou z nejchudších na Ukrajině  Pravoslavný chrám sv. Michala v Kyjevě  Domov seniorů v Ovruči je velmi chudý, podobně jako většina státních sociálních zařízení na Ukrajině

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské působí na Ukrajině již 14 let. Podporuje zde děti i seniory v projektech Adopce na dálku a Důstojný život, angažuje se v pomoci obětem válečného konfliktu (potravinové balíčky, pomoc raněným, materiální pomoc) a je realizátorem nebo spolurealizátorem dalších projektů (Domov pokojného stáří v Usť Čorne, Dětský domov sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku). Mimo to, na Ukrajině zabezpečuje dodávky materiální humanitární pomoci, organizuje brigády a stáže českých dobrovolníků a pořádá Cestu adoptivních rodičů – zájezd dárců za svými podporovanými.

Nejen o těchto aktivitách se dozvíte více v připravované přednášce.

Plakát_15. 3._Havířov_Kontrasty Ukrajiny_přednáška