Humanitární pomoc pro Ukrajinu

Ve včerejších nočních hodinách dorazili pracovníci Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské do cíle své cesty - do sídla DCHOO na Kratochvílově ulici v Ostravě. Volkswagen Transporter se doslova prohýbal pod nákladem humanitární sbírky, kterou pracovníci přivezli z vesnice Chamerau, cca 50 km od Domažlic.

S paní Rosvitou, obyvatelkou zmíněné vesnice, spolupracuje SHP již několik let. Ve spolupráci s místními obyvateli a přáteli dokáže paní Rosvita shromáždit a poskytnout množství potřebných věcí, které v brzké době poputují na střední Ukrajinu, převážně do Rehabilitačních center pro drogově závislé a nemocné AIDS/HIV.

Děkujeme i Vám, kteří jste se zapojili do humanitární sbírky, kterou jsme pořádali v průběhu prázdnin. Ujišťujeme Vás, že všechny Vaše dary poputují na místa, kde poslouží potřebným.

Srdečně Vám děkujeme!

Nová uzávěrka soutěže

Již před časem jsme Vás informovali o soutěži "Nejlepší charitní web". Pořadatelé soutěže se rozhodli posunout uzávěrku pro všechny, kteří se chtějí soutěže zúčastnit. Nová uzávěrka soutěže je tedy 30. listopadu.

První kolo vyhodnocení proběhne v lednu 2012. Postupující bude ve 2. kole hodnotit nezávislá odborná porota.