Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Virtuální poutníci se propojili díky televizním vlnám

Diecézní pouť Charit ostravsko-opavské diecéze proběhla letos netradičně prostřednictvím televizního přenosu ve spolupráci s TV Noe. Virová pandemie, která počátkem roku zasáhla celou zemi, ovlivnila také pořádání pouti. Pro virtuální poutníky byl ve středu 27. května připraven hodinový programový blok v TV Noe, na který navázala mše svatá z kostela sv. Václava. Program Živě s Noe přinášíme ke zhlédnutí všem, kteří se s námi nestihli spojit během přímého přenosu.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Paní Šárka se vrací domů

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Na Charitu Česká republika se obrátila i paní Šárka z Ostravy, která se sama stará o čtyřletého Adámka. Přišla totiž o práci – a málem i o bydlení.

Diecézní pouť Charit 2020

Milí přátelé a příznivci charitního díla, 

letošní mimořádná situace v zemi ovlivnila nejen celospolečenské dění, ale také konání tradičních akcí. Plánovaná Pouť Charit ostravsko-opavské diecéze, na které jsme se měli setkat ve Strahovicích, tak musela být přesunuta na příští rok. Přesto s Vámi chceme prožít tuto slavnost a poděkovat všem z Vás, kteří máte k Charitě blízko.

Připojte se společně s námi ke mši svaté, kterou bude živě přenášet TV Noe ve středu 27. 5. od 12:05.

Místo: Program a mše sv. živě v TV Noe
Termín: 27. 5. 2020

Svatodušní sbírka na podporu Charity již tuto neděli

Poslední květnovou neděli, proběhne v kostelích sbírka na podporu činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské. 

Děkujeme Vám všem, kteří se i v nelehkých dobách rozhodnete podpořit charitní dílo v diecézi, ať už modlitbou, dobrovolnou pomocí nebo finanční podporou.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Paní Iveta v soukolí úřadů

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Mezi nimi je i paní Iveta, která se kvůli nemoci paradoxně ocitla na úřadu práce, ačkoli práce schopna není.