Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Jak jsme prožili 2. neděli adventní

Předmikulášský večer 2. neděli adventní 4. 12. jsme měli možnost prožít ve velmi příjemné společnosti žáků Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského z Hlučína. Kostel sv. Jana Křtitele se rozezněl předvánoční hudbou akordeonového tria, sametových zvuků houslí a violoncella či klavíru a dalších.

Tříkrálová sbírka ťuká na dveře

Rok se s rokem sešel a Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s farnostmi a jednotlivými charitami opět připravuje každoroční Tříkrálovou sbírku, která je v České republice největší a nejznámější sbírkovou akcí vůbec.

Nábytek pro Ukrajinu od firmy HON a.s.

Celkem tři nákladní auta známé české firmy HON a.s. přivezli minulý týden darovaný nábytek do našeho skladu v Ostravě-Koblově. Tento nábytek bude v následujících měsících převezen na Ukrajinu a to zejména do Domova pokojného stáří v Usť-Čorne.

Projekt Nový domov

Projekt Nový domov představuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi.

Terénní a komunitní práce po vzoru Velké Británie

Dlouze jsme přemýšleli, jak lépe poznat a zmapovat sociálně vyloučenou lokalitu v Ostravě – Kunčičkách.