Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Vánoční přání

Diecézní charita ostravsko-opavská Vám přeje radostné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2016.

Charita rozšiřuje své služby. Pomůžou jí nová auta

Šest Charit, poskytující sociální služby v rámci Moravskoslezského kraje, obdrželo deset osobních automobilů za účelem zabezpečení rostoucí poptávky po jejich službách. Než Charity uvedly auta do služby, posvětil je prezident Diecézní charity ostravsko-opavské, která projekt zrealizovala.

Znát svá práva a povinnosti

Pracovníci DCHOO poskytovali odbornou pomoc rodinám s dětmi při řešení problémů s dluhy a exekucemi, neschopností vyjít s rodinnými financemi, jednání s úřady, řešení bytové situace a hledání zaměstnání.

Diecézní charita ostravsko-opavská se otevírá Evropě

Letošní rok se v oblasti projektů od let minulých mírně lišil a to hlavně ve smyslu přímé spolupráce s jinými evropskými zeměmi. V březnu 2015 se započala spolupráce s organizací Phiren Amenca, což je síť romských a neromských dobrovolníků a organizací, které se zabývají dobrovolnictvím.

Pachatelé už nedostanou šanci

Projekt Diecézní charity ostravsko-opavské, zaměřený na bezpečnost dvou nejzranitelnějších skupin obyvatel Ostravy, informoval seniory a matky s dětmi jak řešit či předcházet kriminální činnost a násilí na nich páchané.