Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Sociální služby středisek DCHOO podporuje i Moravskoslezský kraj

Sociální služby poskytované Poradenským a informačním centrem, Šancí domova a Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež mohou jejich klienti využívat také díky podpoře Moravskoslezského kraje. Diecézní charita ostravsko-opavská získala na jejich realizaci dotaci ve výši 350 000 Kč z Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Pozvánka na setkání se slovenským misionářem o. Peterem Krenickým

23. – 26. 11. 2013

23. 11. 2013    Sobota 18:00 h - Jablunkov (farní kostel Božího Těla)

24. 11. 2013    Neděle 10:30 h - Starý Bohumín (farní kostel Narození Panny Marie)

25. 11.  2013   Pondělí 18:00 h - Zašová (farní kostel Navštívení Panny Marie)

26. 11. 2013    Úterý  17:00 h - Velká Polom (farní kostel sv. Václava)

Hostíme dobrovolnice ze zahraničí

Od letošního října Diecézní charita ostravsko-opavská hostí dvě dobrovolnice ze zahraničí.

Koledníci dostali darem Tříkrálové koruny

Již za dva měsíce vyrazí v období od 1. - 14. ledna koledovat Tříkráloví koledníci. V letošním roce to bude podobně jako v min. roce více jak 7 500 koledníků. Diecézní charita ostravsko-opavská obdržela tento rok darem 8 000 ks Tříkrálových korun od společnosti Model obaly, a. s. z Opavy. Malí i velcí koledníci si tak nebudou muset vyrábět koruny vlastnoručně.

Pomáháme Vám s dluhy

Poradenské a informační centrum (dále jen PIC) pomáhá lidem starším 18 let např. v oblasti dluhové problematiky, majetkoprávních záležitostí, rodinného práva a pracovně právních vztahů. Pomoc probíhá prostřednictvím osobních, telefonických a e-mailových konzultací, poradenství je anonymní, bezplatné, diskrétní a nestranné. Nabízíme také možnost bezplatných právních a psychologických konzultací, včetně sepisování odborných návrhů k soudům. Je možné nás kontaktovat i prostřednictvím bezplatné telefonní pevné linky, novinkou je výpočet a sepisování návrhů na povolení oddlužení.