Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Lidem z Ukrajiny jsme nablízku

Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské má nový Integrovaný informační systém pro projekt Adopce na dálku a adopci seniorů - Důstojný život. Dárci jsou tak lidem z Ukrajiny zase o něco blíže.

Pomoc lidem bez rozdílu národností, barvy pleti či společenského postavení

Biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz vydal prohlášení k sobotním shromážděním v Ostravě 24. 8. 2013. Prohlášení je reakcí biskupa na rostoucí napětí ve společnosti mezi majoritní společností a Romy. 

Prohlášení biskupa diecéze ostravsko-opavské
k sobotním shromážděním v Ostravě 24. 8. 2013

Nákladní auto s 4 tunami materiální pomoci míří do Křešic

Dnes odpoledne byl odvezen materiál z materiálních sbírek na pomoc obětem povodní. Během zítřka bude probíhat distribuce z Litoměřic do obce Křešice. S nakládáním věcí pomáhali také klienti Občanského sdružení Nová šance.

Povodně 2013 - DCHOO pomůže obci Křešice na Litoměřicku

I přesto, že povodně v červnu nezasáhly Diecézi ostravsko-opavskou, rozhodli se obyvatelé této oblasti pomoci lidem, které povodeň zasáhla. Získaná materiální pomoc v příštím týdnu pomůže v obci Křešice na Litoměřicku.

Charita ČR rozděluje peníze z povodňové sbírky. Půl milionem eur přispěli Němci

Více než 14 milionů korun přispěli lidé na povodňové konto Charity ČR. Částku na pomoc navíc téměř zdvojnásobí dar německé Charity. Pracovníci v terénu vytipovali stovky domácností, které dostanou přímou finanční pomoc.