Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Vesnička školí prostřednictvím seminářů ušitých na míru

Vesnička soužití Diecézní charity ostravsko-opavské realizuje hned několik projektů. Jedním z nich je projekt Rovné šance pro všechny děti, jehož součástí je i realizace seminářů, které jsou určeny pro rodiče žáků ZŠ a předškolních dětí se sociokulturním znevýhodněním. Seminář, který se konal 11. 4., nesl název Vzdělávání je cesta.

Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení

Charita Ostrava vypisuje výběrové řízení na pozici "zdravotní sestra" do sociální služby Mobilní hospic a ošetřovatelská služba Charity Ostrava.

V případě zájmu nahlédněte do sekce "volná místa".

Tříkrálovka pomáhá na Ukrajině

Tříkrálová sbírka se sice koná na území České republiky, ale její výtěžek pomáhá částečně i v zahraničí. Oficiální pravidla udávají, že se jedná o 10% celkové vykoledované částky, což při letošním výsledku 12 343 379 Kč není vůbec málo. Středisko humanitární pomoci tedy letos z Tříkrálové sbírky, po odvedení příspěvku na humanitární projekty Charity ČR, získalo 539 000 Kč.

Jarní benefiční koncert

Přijměte naše pozvání na jarní benefiční koncert Střediska humanitární pomoci na podporu onkologicky nemocných dětí na Ukrajině.

Koncert se bude konat v Opavě na Církevní konzervatoři (Beethovenova 1, Opava) od 18:00. Se svým programem se představí studenti konzervatoře, zazní skladby z vážné i lidové tvorby.

Jarní benefiční koncert v Opavě

Vykvete i letos Slezská lilie?

Minulý rok se pustila Diecézní charita ostravsko-opavská a Římskokatolická farnost Kunčičky do ojedinělého hudebního projektu, který nemá mezi charitami, ani farnostmi po celé ČR obdoby – jedná se o festival Slezská lilie. I přesto, že se jednalo o pilotní projekt, sklidila akce velký úspěch a kladné ohlasy široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli Lilii opečovávat a zalévat tak, aby po dlouhém zimním období v červnu opět vykvetla. Festival se bude letos konat 9. června a následující den bude pokračovat setkáním se světoznámým indickým misionářem otcem Jamesem Manjackalem.