BENEFIČNÍ AKCE

Podílíme se na realizaci různých akcí a aktivit, které mají společného jmenovatele - pomoc potřebným, ať již přímou formou nebo prostřednictvím širokého spektra charitních aktivit.

DSC_0552

Historie benefičních akcí

Do roku 2017 jsme byli organizačně zapojeni do pořádání multižánrového festivalu Slezská lilie. Počátkem roku 2018 jsme opustili, tento pro nás netradiční festival management, a své síly jsme o to více zacílili na vlastní činnost ve střediscích. 

Při příležitosti 20. výročí Diecézní charity ostravsko-opavské jsme uspořádali Ples s Charitou, akce se konala 24. 11. 2017 v ostravském Hotelu Clarion a na programu mj. vystoupila Markéta Konvičková. Výnos ze vstupenek podpořil projekty na Ukrajině a v Moldavsku, kde působí naše Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.