Diecézní charita ostravsko-opavská je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou. Diecézní charita ostravsko-opavská je samostatnou součástí Charity Česká republika. Územím jejího působení je ostravsko-opavská diecéze (oblast Moravskoslezského kraje a Jesenicka).

Diecézní charita ostravsko-opavská má holdingovou organizační strukturu a tvoří ji 18 oblastních charit s právní subjektivitou

mapa DCHOO

Sídlo Diecézní charity ostravsko-opavské v centru OstravyZa účelem oborové spolupráce v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské, vzdělávání a vzájemného předávání zkušeností, profesního růst pracovníků, podpory a sdílení dobré praxe se scházejí odborná kolegia složená ze zástupců jednotlivých charit.

Diecézní charita ostravsko-opavská je nestátní neziskovou organizací, která byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem k 1. lednu 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. Řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a vlastními stanovami, schválenými diecézním biskupem.

Kontaktní údaje

Informace ke stažení

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se