Právní subjektivita

Všech 18 Charit ostravsko-opavské diecéze tvoří holdingovou strukturu s vlastní právní subjektivitou v čele s ředitelstvím Diecézní charity ostravsko-opavské. Charity provozují jednotlivá charitní zařízení, jako jsou charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, domovy pokojného stáří, azylové domy pro lidi bez domova, domovy pro matky v tísni, domovy a chráněné dílny pro zdravotně postižené, charitní poradny a jiné.

Holding_oblastní Charity