Rada Diecézní charity

 

statutární zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Rada Diecézní charity ostravsko-opavské:

  • Ing. Zbyněk Pražák (předseda)
  • Mgr. Ilja Racek PhD.
  • Ing. Marta Hrušková
  • P. Jan Larisch, Th.D. - prezident Diecézní charity ostravsko-opavské