Slovo ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské

 

„Člověk má totiž přístup k milosrdné lásce Boha, k jeho milosrdenství, do té míry, do jaké se sám vnitřně proměňuje v duchu podobné lásky k bližnímu.“ (Jan Pavel II., Dives in misericordia)

Jsem velmi rád, že mohu stát v čele organizace, která má za svůj nejdůležitější úkol uplatňování přikázání lásky k bližnímu péčí o nemocné, trpící, chudé, potřebné a bezbranné. Svým záběrem je největší neziskovou organizací tohoto typu v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. Současně je organizována také v České charitě s celostátní působností a jejím prostřednictvím i v mezinárodní organizaci Caritas Internationalis. V současnosti má Diecézní charita ostravsko-opavská spolu s oblastními charitami přes 1000 zaměstnanců.

Je nutné si připomenout obecně známou skutečnost, že s růstem hmotného blahobytu neubývá lidí, jenž trpí hmotnou či duševní nouzí. Vždyť kolik žije jenom v našem bezprostředním okolí lidí, kteří jsou nemocní, bez domova, bezradně osamělí, sociálně slabí, mentálně či fyzicky handicapovaní a kteří jsou zároveň svému okolí zcela lhostejní? Jakoby právě vyspělé části světa zaměřené svou povahou převážně na konzumní styl života, si čím dál tím více nevěděly rady s tak základními potřebami každého člověka jako je vzájemné sdílení, milosrdenství, nezištná láska a skutečná solidarita.

Právě prokazování milosrdné lásky (caritas) je jedním ze základních úkolů katolické církve a to už od jejího vzniku. Vždyť praktická láska k bližnímu byla rozhodujícím znamením prvokřesťanské obce. Službu praktické lásky bude však vždycky potřebovat i ta nejspravedlivější a nejvyspělejší společnost. Proto katolická církev zřizuje charitativní organizace po celém světě a to i u nás, aby tuto službu nezištně vykonávaly a to s přihlédnutím k individuálním potřebám každého člověka. Aby se také staly konkrétní odpovědí na palčivé sociální a zdravotní problémy dnešního člověka a současně byly postaveny na lidském vztahu, vidoucím srdci a neutuchající lásce Boží. (srv. Benedikt VI., Deus caritas est)

Pokládám si tedy za svůj cíl, aby Diecézní charita ostravsko-opavská plně naplňovala toto poslání a svou službou lásky pomáhala každému člověku nejen z jeho životních strastí a smutků, ale také k návratu člověka sobě samému.


Dovolte mi závěrem, abych ještě ze srdce poděkoval všem, kteří se jakkoliv podílejí na této službě, ať už vlastní činností, modlitbou či darem a připomenul nám všem jedno z evangelijních blahoslavenství: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7)

 

S přáním všeho dobrého

Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské