Návštěva Ukrajiny i pomoc druhým

Odvážnější dobrovolníci mají možnost vycestovat na Ukrajinu, kde pomáhají při stavbách, úpravě terénu objektů, pomáhají v Městečku Milosrdenství a v dalších pracích - významně se například podíleli na stavbách kostelů, přestavbě Domu pokojného stáří v Usť Čorné a Pastoračně charitativního centra v Tjačivě, úpravách parku a přípravě Pouti národů a národností, přípravě dřeva pro zimní sezónu, pomáhají při letních táborech pro děti, apod. 

více na

www.adoptujsi.cz