Coexistence Village

Functional model for the coexistence of Roma and non-Roma population in Ostrava.

Humanitarian aid centre

help to the needed people in Ukraine

CONTACT

Diocesan Charity Ostrava-Opava

Kratochvílova 3

702 00 Ostrava

 

e-mail: info@dchoo.charita.cz

tel.: 599 525 941

 

Ing. Kristina Stoszková Tel.: +420 733 679 898, +420 599 525 957
6kvC-7d7TlGy9jagc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb zástupce ředitele pro oblastní charity, vedoucí sociálně zdravotního útvaru
Ing. Miroslav  Hodeček Tel.: +420 731 625 873, +420 596 241 144
8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M vedoucí středisek sociální integrace DCHOO
Ing. Eva Poloková Tel.: +420 599 525 952, +420 731 625 874
Mgr. Veronika  Mechová, DiS. Tel.: +420 599 525 947, +420 733 741 216
c.Ey47a7TfrmY~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce