2. Diecézní setkání dobrovolníků Charity

V sobotu 22. září 2018 se sešli dobrovolníci, kteří pomáhají v charitách v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku, aby se společně setkali a sdíleli své zkušenosti. Úvodem všechny přivítal ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo. Program pokračoval vystoupením opavské hudební skupiny Naděje, přednáškou H. Baránkové, divadelním představením 4. král nebo hudebním vystoupením Pohodářů z Českého Těšína.

Autoři fotografií níže: M. Bujnovský (Člověk a víra) a DCHOO.