3. Diecézní setkání dobrovolníků Charity

Dobré duše diecéze se setkaly v Ostravě-Třebovicích

V sobotu 21. září zaplnili třebovickou orlovnu charitní dobrovolníci, kteří neváhají věnovat svůj volný čas, energii a schopnosti ve prospěch druhých.

Setkání letos uspořádala již potřetí Diecézní charita ostravsko-opavská jako formu poděkování za obětavost a ochotu pomoci druhým. Program odstartoval v 15 h., kdy na pódiu zahrál Tamburašský soubor Brač ze Studénky, na hudebníky navázala psycholožka PhDr. Stanislava Podžorná, která popovídala o pěti jazycích lásky, které jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým. A na závěr nechybělo tradiční sdílení dobrovolnických zkušeností. Setkání završili zpívající Pohodáři z Českého Těšína.

Poděkování patří zejména Vám, dobrovolníků, kteří věnujete kousek sebe i svého času všem potřebným. Děkujeme. Bez Vás by to nešlo!

Děkujeme také spolupráci s Člověkem a Vírou a fotografce Evě Bártové, za nafocení fotografií.