Den otevřených dveří střediska Horizont ve fotografiích

V Ostravě-Kunčičkách působí sociální služby přes 10 let. Sociálně aktivizačí služby pro rodiny s dětmi od roku 2010 a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od roku 2011. Děti najdou v klubu bezpečné místo, kde být ve svém volném čase. Tým sociálních pracovníků pak pomáhá v rozvoji dovedností i při řešení životních nesnází. Služby sociální aktivizace se pak snaží dlouhodobě pozitivně působit v rodinách a předcházet tak situacím, které by ohrožovaly zdravý vývoj dětí. 

Den otevřených dveří proběhl 22. září a na fotografiích si můžete všimnout roušek na tvářích všech účastníků. Akce se konala v kontextu korona krize za zvýšených hygienických opatření (všichni návštěvníci i zaměstnanci měli roušky, příchozí si před vstupem do budovy vydesinfikovali ruce, prostory byly také maximálně větrány).