Koledování DCHOO 2015

Skupinka tří králů vyrazila 5.1.2015 také ze sekretariátu Diecézní charity ostravsko-opavské. Tvořili ji ředitel Charity Česká republika a DCHOO Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, prezident DCHOO P. Jan Larisch, Th.D., ředitel Charity Ostrava Bc. Martin Pražák, Dis., a Mgr. Jindřich Čáp, vedoucí Charitního domu sv. Alžběty.

Po krátké tiskové konferenci zamířili v doprovodu kamer tito koledníci do ulic. Navštívili mimo jiné také otce biskupa Františka Václava Lobkowicze a primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macuru, MBA. Kromě návštěv Krajského úřadu, Českého rozhlasu Ostrava, České televize Ostrava, navštívili také charitní partnery i svá zařízení, a přání "Štěstí zdraví" vinšovali jak seniorům, tak i dětem.