Poutníci z oblastních Charit i příznivci charitního díla se setkali v Mariahilf

Na 200 poutníků z řad charitních pracovníků i příznivců charitního díla se připojilo 5. června 2019 k Diecézní pouti Charit v Mariahilf, aby načerpali duchovní vzpruhu do dalších dnů. 

Na svátek sv. Bonifáce se sešli v kostele Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Mši svatou celebroval pomocný biskup Martin David, který svou promluvou podpořil všechny charitní pracovníky a zdůraznil důležitost poslání Charity, která podobně jako otevřená náruč Panny Marie, otevírá náruč lidem v nouzi. "Denně jste v kontaktu s lidmi, kteří něco potřebují, kteří mají nedostatek a i v tomto je Vám Maria blízko svou přítomností a přímluvou, nebojte se jí svěřit věci, se kterými si nevíte rady," dodal pomocný biskup David.

Program pouti pokračoval povídáním o historii poutního místa Mariahilf v podání prezidenta diecézní Charity o. Jana Larische a p. Václava Dvořáka.

Tam, kde je láska, není místo pro strach

Závěrečné slovo patřilo o. Josefu Suchárovi, který působí v Neratově a zasloužil se o obnovu tohoto poutního místa. Ve své přednášce podtrhnul podstatu charitní práce: "Je důležité si uvědomit, že patříme k sobě, že nás spojují společné hodnoty a právě společenství těch, kteří se o sebe mohou opřít, společenství opravdových přátel je klíčem, který otevírá srdce," a dodal: "nebojte se, i když jste slabí, i když jste nemocní, právě v tom spočívá Kristův pokoj, uvědomit si, že můžete pokračovat i přes slabost nebo nemoc...a když se něco nepodaří? S každým novým ránem přichází další šance zkusit to znovu a napravit to, co se předešlý den nepovedlo."