Slavnostní požehnání sociálních bytů v Ostravě-Kunčičkách

6 nových sociálních bytů vzniklo rekonstrukcí zchátralého domu v Ostravě-Kunčičkách. 5. května 2021 se do nich nastěhovali první nájemníci. Během slavnostního dopoledne dům požehnal apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David. Bydlení bude sloužit nízkopříjmovým rodinám, které by vhodný domov hledaly jen stěží. Podporou jim budou také sociální služby poskytované v okolí. Dům zrekonstruovala Diecézní charita ostravsko-opavská díky spolufinancování z prostředků Evropské Unie, náklady na opravy přesáhly 16 mil. Kč.

Autor fotek: V. Curylo, Člověk a Víra