Stříbrná medaile sv. Anežky České

Ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo převzal stříbrnou medaili sv. Anežky České v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.