SLUŽBY LIDEM BEZ DOMOVA

nocleharna_nj_2Staráme se o ty, kteří nemají domov, žijí na ulici nebo jsou tímto rizikem ohroženi. Nízkoprahová denní centra pomáhají lidem bez domova se snižováním zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici, prostřednictvím pobytu v těchto zařízeních, poskytnutím hygienického zázemí a poskytnutím stravy. Noclehárny nabízejí především možnost přespání a stravy.

V rámci azylových domů se snažíme lidem bez domova pomoci k získání potřebných dovedností, posílení sebevědomí a k co nejrychlejšímu návratu do samostatného života. Pro obyvatele domu připravujeme nejrůznější akce, jakými jsou např. kurzy vaření, cvičení pro matky a děti, výtvarné aktivity apod.. Během pobytu je rovněž poskytováno základní sociální poradenství a klientky mohou využít i služeb dalších středisek.