Nízkoprahová denní centra pomáhají lidem bez domova se snižováním zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici, prostřednictvím pobytu v těchto zařízeních, poskytnutím hygienického zázemí a poskytnutím stravy. Poskytují základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Motivují uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit, a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti

 

Charita Bohumín

Nízkoprahové denní centrum v Bohumíně

Charita Nový Jičín

Nízkoprahové denní centrum v Novém Jičíně

Charita Ostrava

Charitní dům sv. Benedikta Labre v Ostravě Vítkovicích