Služba sociální rehabilitace zajišťuje podporu v rozvoji samostatného života osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a poskytnout jim příležitost k začlenění do společnosti.

Charita Ostrava

Charitní středisko sv. Lucie