Chráněné bydlení

Charita sv. Alexandra

Chráněné bydlení v Ostravě-Kunčičkách

Umožňujeme osobám s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli schopni zvládnout nároky samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí a to způsobem, který je ve společnosti považován za běžný, s přihlédnutím k jejich možnostem.

Charita Opava

Chráněné bydlení v Opavě

Středisko poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v bydlení dospělým lidem psychicky nemocným formou tréninku dovedností na dobu určitou. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické léčebny. Zařízení je členem Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR a České asociace pro psychické zdraví.