Domovy se zvláštním režimem

Domovy se zvláštním režimem vytvářejí bezpečné a podnětné prostředí pro plnohodnotný život uživatelů s dosažením maximální možné míry jejich samostatnosti. Jedná se o osoby, které si vlivem svého duševního onemocnění nejsou schopny zajistit své potřeby pro život v běžné domácnosti.

Charita Frýdek - Místek

Oáza pokoje ve Frýdku-Místku

Charita Jeseník

Charitní dům sv. Anežky

Charita Krnov

Dům dobré vůle Žáry

Charita Ostrava

Dům Salvator v Krnově