Služby následné péče

Charita Opava

Služba následné péče poskytuje podporu lidem s duševním onemocněním, která přispívá ke zlepšení kvality jejich života a začlenění do společnosti. Služba je poskytována ambulantní a pobytovou formou. Pomáhá lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, bydlení, volného času, vzdělání, práce či dalších pro ně významných oblastech. Poskytujeme podporu lidem opouštějícím psychiatrická zařízení nebo služby s vyšší mírou podpory v míře, která umožní přechod k samostatnějšímu životu.