SLUŽBY LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V denním stacionáři Mravaneček Charity Opava je veselo, foto Iva Hahnová

Pomáháme nalézat pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením. Snažíme se vytvářet prostředí, které je podporuje v rozvoji, seberealizaci a zkvalitnění jejich života. Nabízíme smysluplné zaplnění volného času.

Pracovní uplatnění a socilní služby v zařízeních: Terénní služby v domácnostech:
Chráněné dílny Osobní asistence
Sociálně terapeutické dílny  
Odlehčovací služba  
Denní stacionáře