Chráněné dílny

Chráněné dílny pomáhají lidem se zdravotním či dušením handicapem zapojit se do společnosti. Prostřednictvím chráněných dílen můžeme nabídnout práci pro osoby, které v současné době mají složité uplatnění na trhu práce.

Výrobky z těchto dílen máte možnost nakoupit v jejich prodejnách, e-shopech či při různých veřejných akcí. Charity nabízejí také možnost náhradního plnění.

Charita sv. Alexandra

Chráněné dílny v Ostravě - Kunčičkách

Stolařská dílna

Textilní dílna

Keramická a šperkařská dílna

Separace odpadů

Zpracování plastů

Charita Hrabyně

Technické služby

Technicko-montážní a kompletační služby

Tiskové a reprografické služby

Likvidace odpadů v Ostravě - Koblově

Poštovní služby Polanka nad Odrou

Charita Opava

Chráněné dílny sv. Josefa v Opavě

(šicí, keramická a kompletační dílna)

Chráněná technická dílna ve Velkých Hošticích

Chráněná dílna ve Vlaštovičkách