Odlehčovací služna

Posláním standardní odlehčovací služby je zajištění životních potřeb lidí, kteří je ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí, a umožnění nezbytného odpočinku pečující osoby.

Charita Bohumín

Odlehčovací služba v Bohumíně

Charita Frýdek-Místek

Charitní odlehčovací služba ve Frýdku-Místku

Charita Ostrava

Odlehčovací služba Hospic sv. Lukáše