Sociálně terapeutické dílny

V sociálně terapeutických dílnách klienti vyrábí výrobky podobně jako v chráněných dílnách. Navíc klientům poskytujeme dlouhodobou a pravidelnou podporu zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která umožní lepší seberealizaci a zkvalitnění života osob. Dále usiluje o smysluplné zaplnění volného času uživatelů, o jejich začlenění do běžného života a také o prevenci sociálního vyloučení.

Charita Hlučín

Sociálně terapeutická dílna v Ludgeřovicích

Charita Opava

RADOST – sociálně terapeutická dílna v Opavě