Služba krizové pomoci poskytuje nezbytnou individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci, převážně spojené s bydlením a nejsou schopni ji aktuálně řešit vlastními silami. Poskytnutím krátkodobé bezplatné pomoci spojené s ubytováním jim umožňujeme začlenění do běžného života.

•    Základní sociální poradenství

•    Sociálně terapeutické činnosti

-        První psychologická pomoc

-        krizová intervence;        

-        psychoterapeutická péče 

•    Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávaní běžných záležitostí

Služba je klientům poskytována terénní formou v případě, jestliže se zájemce o službu či klient nemůže ze závažných důvodů dostavit do služby. Terénní forma služby může být poskytnuta v domácím prostředí klienta, v nemocnici, v jiné již využívané službě atd.,

Charita Opava

Naděje - Středisko krizové pomoci v Opavě


Diecézní charita ostravsko-opavská

Terapeutická pomoc v rámci poskytovaných služeb Sociálně-dluhové poradny