Poradenství

Služba poradenství pomáhá lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Sociální pracovnice provází klienty jejich situací, poskytují jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí. Pomáhájí jim k tomu, aby své těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili.

  • Charita sv. Alexandra

Poradna sv. Alexandra 

  • Charita Bohumín

Občanská poradna 

  • Charita Český Těšín

Charitní poradna v Českém Těšíně

  • Charita Frýdek-Místek

Poradenské centrum 

  • Charita Odry

Sociální poradna 

  • Charita Opava

Občanská poradna

  • Charita Ostrava

Poradna Charity 

  • Diecézní charita ostravsko-opavská  

Sociálně-dluhová poradna