Služba sociální rehabilitace zajišťuje podporu osobám ohroženým sociálním vyloučením. Zvyšujeme míru jejich schopností zapojit se do běžného způsobu života nebo jim pomáháme při řešení jejich potíží a tak přispíváme ke zkvalitnění jejich života. Klienti získávají podporu při samostatném bydlení, v hospodaření s finančními prostředky. Účastní se i dalších činností, jako je nácvik dovedností, které vedou k sociálnímu začlenění, vzdělávacích a aktivizačních činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a řešení problémů.

Charita Český Těšín

Středisko sociální rehabilitace v Českém Těšíně