SLUŽBY LIDEM V ZÁVĚRU ŽIVOTA

Pečovatelská služba Charity Krnov, foto archiv charity

Jsme tu pro ty, kteří potřebují pomoci s péčí o osoby v závěru života. Nabízíme služby, které pomáhají lidem, co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí - péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního. Snažíme se také ulehčit toto období pečujícím osobám, které mohou využít služeb našich pobytových zařízení.

Terénní služby poskytované přímo v domácnostech:  Pobytové služby poskytované v zařízeních:  
Mobilní hospic Odlehčovací služba  
  Pobytová služba