Odlehčovací služba

Charita Ostrava

Odlehčovací služba Hospic sv. Lukáše

Jedná se o zvláštní formu poskytování služby. Jejím posláním je zajištění životních potřeb lidí v terminálním (závěrečném) stádiu života, kteří je nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí a kterým je vždy současně poskytována i zdravotní hospicová péče.