Ochrana osobních údajů 

Vážený návštěvníku,

chcete-li s námi spolupracovat jako dobrovolník, dárce, smluvní partner, nebo se stanete naším klientem, bude nezbytné, abychom získali a zpracovávali některé Vaše osobní údaje. Vždy zjišťujeme a zpracováváme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné (často je ukládá zákon). To, které osobní údaje zpracováváme, z jakého titulu, za jakým účelem a jak dlouho, se liší podle typu Vaší spolupráce s Diecézní charitou ostravsko-opavskou.

Konkrétní informace o zpracování Vašich osobních údajů a výčet svých práv jakožto subjektu údajů se tak dozvíte ze stránek jednotlivých služeb či středisek na příslušném webu.

Např. chcete-li být dobrovolníkem v humanitární pomoci, dozvíte se konkrétní informace v dokumentech Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, pokud se stanete klientem některé naší sociální
služby, najdete tyto informace na stránce této služby atd. 


K dispozici je vždy také formulář pro uplatnění práv subjektu údajů. 

Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (uživatele).docx


Máte-li k ochraně svých osobních údajů jakýkoli dotaz, kontaktujte nás:

E-mail: info@dchoo.charita.cz

Tel. 599 525 941