POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

29734_1486946697763_1356795097_31308568_5069050_n

Jsme nablízku lidem při mimořádných událostech, jako jsou živelné pohromy, katastrofy či havárie (povodně, zemětřesení, požáry, zřícení obydlí apod.) a to na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka. Při těchto událostech využíváme pomoc dobrovolníků, poskytujeme materiální pomoc v místě postižení, duchovní oporu, fyzickou či psychologickou pomoc.


Pro více informací se, prosím, obraťte na koordinátora pro mimořádné události.