Povodně

Diecézní charita ostravsko-opavská se nepodílí jen na humanitární pomoci v zahraničí, ale její Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je aktivní také při humanitárních aktivitách v České republice. Největší činnost v tomto směru bývá vyvíjena v rámci pomoci na odstraňování následků povodní.

povodně 2010

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské se zapojují do boje s následky vodního živlu v rámci celé ČR, kdy svou činnost vyvíjejí v součinnosti s ostatními diecézními charitami, v případě území Moravskoslezského kraje se pak podílí na koordinaci povodňové pomoci.