• Projekty

Mimo kontinuální poskytování služeb v našich střediscích je naší hlavní aktivitou realizace sociálních projektů.

Tyto projekty jsou jednorázovou, většinou jednoroční aktivitou, která je uskutečňována za podpory finančních prostředků z fondů Evropské unie, ze státního, krajského nebo obecního rozpočtu, fondů různých nadací apod.

Projekty se často věcně a zaměřením na cílovou skupinu překrývají se sociálními službami, které doplňují nebo rozšiřují či umožňují realizovat fakultativní činnosti v rámci jednotlivých sociálních služeb. Naše projety jsou realizovány v rámci činnosti jednotlivých středisek, nebo přímo ředitelstvím Diecézní charity ostravsko-opavské.

Aktuální projekty (řazeno abecedně):

Realizované projekty (řazeno abecedně):