Projekt „Kontrasty Ukrajiny“

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury realizuje Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2018 projekt s názvem „Kontrasty Ukrajiny“.

Cílem projektu je prostřednictvím marketingové kampaně zvýšit informovanost české veřejnosti o aktuálních a rozvojových tématech na Ukrajině a tím i jejich podporu Zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS). Dosažení cíle projektu bude probíhat prostřednictvím on-line marketingových nástrojů - sociálních sítí, newsletterů a eventů, kterými budou festival, komentované prohlídky a putovní výstavy. Všechny tyto marketingové nástroje budou čerpat z  informací, fotografií a promo videí pořízených z cest na Ukrajinu a Moldavsko. Proto se každá z cest zaměří na jedno z uvedených témat:

  • Dětské bezdomovectví (Děti ulice)
  • Stáří na Ukrajině
  • Pomoc lidem zasaženým válkou
  • Současná kultura
  • Cestování po Ukrajině

Projekt bude realizován v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018.

ČR_pomáhá 

Projekt mediálně podpořil:

magazin-patriot-logo