Komunitní práce v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoze

V lokalitě Ostrava-Kunčičky projekt navazuje na předchozí projekt financovaný z OPZ „Komunitní práce v Osadě míru“ (1. 3. 2017–29. 2. 2020), s kterým má shodné cíle: zlepšení úrovně bydlení a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě (dále jen SVL) v Ostravě-Kunčičkách.


Projekt má dva záměry:

 1. Přenos zkušeností, které tým získal během realizace předchozího projektu do další SVL v Ostravě, konkrétně lokality Zadní Přívoz. Komunitní soc. pracovnice budou kontaktovat osoby v lokalitě a mapovat jejich problémy, jádrem této fáze bude aktivizace členů komunity. Ta povede k participaci a ke zplnomocnění při řešení problémů a vzniku jádrové skupiny. Jádrová skupina bude podporována tak, aby se postupně stala hybatelem dalšího rozvoje komunity: bude uskutečněno cca 10 setkání jádrové skupiny a setkávání s aktivními obyvateli v blízkých lokalitách, ve kterých rovněž probíhá komunitní práce, výměna zkušeností, povzbuzení.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel „Společná cesta“ v Ostravě-Kunčičkách, která vznikla během komunitní práce v minulosti a působí zde již 6 let. Je plánováno cca 20 setkání Společné cesty, týmová supervize skupiny (3 x 2 hodiny), 4 vzdělávací semináře pro cílovou skupinu se soc. právní tématikou (zaměstnanost, exekuce, bydlení apod.) dle zájmu cílové skupiny, dvoudenní stáž aktivních obyvatel z obou SVL (5 osob) v partnerské organizaci Centrum Koburgovo v Trnavě, které vykonává komunitní práci v místní SVL (nebude financováno z dotace statutárního města Ostrava).

V obou SVL se očekává uskutečnění řady komunitních aktivit, které vzejdou od aktivních obyvatel (akce typu úklid, malování, instalace laviček, sečení trávy, sportovní, kulturní akce pro děti a rodiny, kontaktování externích subjektů (radnice – zajištění oprava investic v lokalitě, majitelé bytů – údržba domů a bytů a další).

Hlavní cíle projektu jsou:

 • aktivizace obyvatel SVL Kunčičky-jih a SVL Zadní Přívoz;
 • vytvoření, udržení a personální stabilizace jádrových skupin v obou SVL;
 • pravidelná setkávání jádrové skupiny Společná cesta v SVL Kunčičky-jih a jádrové skupiny Zadní Přívoz;
 • min. 2 akce na zvelebení společných prostor v SVL;
 • min. 5 akcí na podporu komunity v SVL;
 • min. 4 jednání jádrové skupiny s aktéry mimo SVL;
 • rozvoj komunitních aktivit obyvatel v lokalitě;
 • zlepšení stavu domů a jejich okolí v lokalitě;
 • rozvoj samostatné orientace v základních občanských právech a povinnostech u cílové skupiny;
 • rozvoj schopnosti svá práva uplatňovat a své povinnosti plnit, lidé se naučí také brát své záležitosti do svých rukou, což v důsledku ovlivní i jejich soukromý život.

KOMUNITNÍ AKCE 2020 v Ostravě-Kunčičkách

Cílem projektu je realizace 4 komunitních akcí v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Akce jsou organizovány komunitní skupinou Společná cesta, kterou tvoří aktivní obyvatelé Kunčiček. Diecézní charita ostravsko-opavská tuto komunitní skupinu dlouhodobě podporuje a realizuje v té. Cílem jednotlivých akcí je rozvoj a zlepšování vztahů mezi obyvateli žijícími v lokalitě Ostrava-Kunčičky.

V rámci projektu proběhnou čtyři tradiční komunitní akce. Jsou to „Léto v proudu se Společnou cestou“, Letní kino, Dušičkový průvod, Rozsvícení vánočního stromku s Mikulášem.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

logo_uřad_vlady