Poskytování sociálních služeb v lokalitě Ostrava-Kunčičky

Obsahem projektu je provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Lokalitě Ostrava-Kunčičky.

 

KOMUNITNÍ AKCE 2020 v Ostravě-Kunčičkách

Cílem projektu je realizace 4 komunitních akcí v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Akce jsou organizovány komunitní skupinou Společná cesta, kterou tvoří aktivní obyvatelé Kunčiček. Diecézní charita ostravsko-opavská tuto komunitní skupinu dlouhodobě podporuje a realizuje v té. Cílem jednotlivých akcí je rozvoj a zlepšování vztahů mezi obyvateli žijícími v lokalitě Ostrava-Kunčičky.

V rámci projektu proběhnou čtyři tradiční komunitní akce. Jsou to „Léto v proudu se Společnou cestou“, Letní kino, Dušičkový průvod, Rozsvícení vánočního stromku s Mikulášem.

 

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava.

Slezska