Poskytování sociálních služeb v lokalitě Ostrava-Kunčičky

Obsahem projektu je provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Lokalitě Ostrava-Kunčičky.

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava.

Slezska