Poskytování sociálních služeb v lokalitě Ostrava-Kunčičky

Obsahem projektu je provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Lokalitě Ostrava-Kunčičky.

 

Projekt "Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež"

Cílem projektu „Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ je rekonstrukce nově připojených prostor nízkoprahového zařízení v Ostravě  - Kunčičkách – Klubík Horizont, Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky - tak, aby dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti. Díky realizaci vznikne prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovníky sociální služby.

Plánovaná úprava prostor přinese další benefity jak klientům, tak zaměstnancům:

  • Lepší podmínky pro poskytování sociální služby (bezpečná a kvalitní podlaha, tepelný komfort, nový oddělený vstup pro klienty, prostor pro individuální práci aj.).
  • Lepší podmínky pro zaměstnance (nové WC pro zaměstnance, lepší zázemí – opravená kancelář aj.).

Projekt odstraní současné nedostatky prostor a poskytne uživatelům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i zaměstnancům Diecézní charity ostravsko-opavské lepší prostředí pro provozování sociální služby.

Projekt bude realizován v období 1.11.2017 – 31.12.2018.

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava a Nadačním fondem RESIDOMO.

 

Slezska