Projekty realizované za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Kdo si hraje, nezlobí II

Projektem „Kdo si hraje II, nezlobí“ se snažila Diecézní charita ostravsko-opavská reagovat a vytvářet cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Hlavním cílem projektu bylo přispět k sociální integraci dětí a mladých lidí převážně romského etnika v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky prostřednictvím rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve Středisku sociální aktivizace Horizont.

V rámci projektu probíhal kroužek vaření, Capoeiry, kopané, taneční kroužek, turistický kroužek a besedy preventivního charakteru. Tyto pravidelné volnočasové aktivity přinesly dětem a mladým lidem nové příležitosti k rozvoji svých osobních dispozic, nadání a dále rozvíjely jejich dovednosti - jemná a hrubá motorika, prezentace vlastních názorů apod. Přispěly i k posílení sociálních kompetencí dětí - spolupráce ve skupině, rozvoj cílevědomosti, smyslu pro pravidelnost, důslednost a k získání nových znalostí. Své umění v pohybových, zejména tanečních aktivitách, a fotbalu děti také ukázaly na mnohých soutěžích, turnajích a workshopech. Při výletech a turistických výpravách se děti seznamovaly s krajem, ve kterém žijí, s jeho přírodou, historií a kulturou.

Prostřednictvím nabídky smysluplného trávení volného času jsme se snažili omezit výskyt patologických jevů v cílové skupině a přispět také ke zlepšení postojů cílové skupiny ke vzdělávání obecně.

Celkem bylo projektem podpořeno 57 dětí a mladých lidí.

 

Projekty byly realizovány s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.