Projekty realizované za podpory Ministerstva zahraničních věcí

 

Posilování kapacit v boji proti nemoci AIDS a v oblasti drogové závislosti

Projekt „Posilování kapacit v boji proti nemoci AIDS a v oblasti drogové závislosti“ byl Diecézní charitou ostravsko-opavskou realizován v průběhu roku 2012. Cílem tohoto projektu byla podpora růstu odborných kapacit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHP DCHOO) poskytovat rozvojovou a humanitární pomoc zaměřenou zejména na problematiku nemoci AIDS a drogových závislostí. Dále bylo cílem navázání nové spolupráce s terapeutickými komunitami pro závislé a vybudovat základnu pro dlouhodobou spolupráci v oblasti ZRS s novými českými a ukrajinskými partnerskými organizacemi.

Aktivity realizované v rámci projektu by se daly rozdělit do tří skupin. Za prvé to bylo posílení a prohlubování odborných kapacit SHP DCHOO poskytovat pomoc v oblasti drogových závislostí a nemoci AIDS. Do této skupiny lze zařadit odborná školení pro pracovníka SHP DCHOO, účast na setkání Anti Drug East Europe Network (ADEEN) a absolvování jazykových kurzů. Druhou skupinu pak tvořilo navazování spolupráce a partnerství s českými a ukrajinskými NNO pracujícími v této oblasti a příprava společných projektů a aktivit na Ukrajině - vytipovávání nových projektů a aktivit, odborná supervize a vzdělávací kurzy českých NNO pro pracovníky terapeutických komunit (TK) na Ukrajině a propagační aktivity. Poslední skupinu aktivit byla spolupráce na společném projektu budování nového střediska pro klienty TK ve městě Starokostjantyniv a posílení stávajících kapacit TK na Ukrajině se zaměřením na pracovní terapii klientů.