Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Cílem projektu „Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ byla rekonstrukce nově připojených prostor nízkoprahového zařízení v Ostravě-Kunčičkách – Klubík Horizont, Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky - tak, aby dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti. Díky realizaci vznikl prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovníky sociální služby.

Plánovaná úprava prostor přinesla další benefity jak klientům, tak zaměstnancům:

  • Lepší podmínky pro poskytování sociální služby (bezpečná a kvalitní podlaha, tepelný komfort, nový oddělený vstup pro klienty, prostor pro individuální práci aj.).
  • Lepší podmínky pro zaměstnance (nové WC pro zaměstnance, lepší zázemí – opravená kancelář aj.).

Projekt odstranil současné nedostatky prostor a poskytl uživatelům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i zaměstnancům Diecézní charity ostravsko-opavské lepší prostředí pro provozování sociální služby.

Projekt byl realizován v období 1.11.2017 – 31.12.2018.

Projekt byl spolufinancován statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava.

 

Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách


více o projektu "Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách"


Výstavba poradenského a nízkoprahového centra


Projekt je určen na výstavbu budovy na ul. Holvekova.

více o projektu Výstavba poradenského a nízkoprahového centra

 

Slezska